Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25a. Växthusproduktionens energiförbrukning 2014. Energiförbrukning efter energikälla och län (fossila–förnybara energikällor)

25a. Greenhouse production energy use 2014. Energy use by energy source and county

 

Fossila energikällor

 

Förnybara energikällor

Län

Eldningsolja
(MWh)

Naturgas
(MWh)

Gasol
(MWh)

Torv
(MWh)

 

Bark, flis &
spån (MWh)

Pellets &
briketter (MWh)

Ved
(MWh)

Halm
(MWh)

Biogas
(MWh)

Stockholms

13 831

-

-

-

 

3 594

10 514

-

-

-

Uppsala

1 374

-

-

-

 

1 171

85

208

-

-

Södermanlands

1 266

-

-

-

 

2 988

400

273

-

-

Östergötlands

5 684

-

13

-

 

4 564

1 635

270

3 552

-

Jönköpings

468

-

-

-

 

2 160

254

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

898

-

-

-

 

676

-

-

-

-

Kalmar

1 119

-

-

-

 

7 000

494

39

400

-

Gotlands

717

-

-

-

 

244

188

312

1 400

-

Blekinge

1 007

-

1 910

-

 

20 080

494

39

-

-

Skåne

20 674

83 127

2 115

1 988

 

114 446

17 885

87

480

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

4 175

2 090

-

-

 

12 436

7 722

-

-

-

Västra Götalands

8 306

1 588

-

-

 

13 859

4 643

153

-

-

Värmlands

1 280

-

-

-

 

140

2 341

78

-

-

Örebro

558

-

-

-

 

6 797

630

144

-

-

Västmanlands

1 558

-

-

-

 

13 294

-

65

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 235

-

-

-

 

3 424

334

-

-

-

Gävleborgs

1 345

-

1

-

 

392

1 081

62

-

-

Västernorrlands

2 735

-

-

-

 

1 368

93

-

-

-

Jämtland

310

-

-

-

 

192

59

-

-

-

Västerbottens

2 297

-

-

-

 

20 000

306

7

-

-

Norrbottens

1 396

-

-

2 335

 

2 216

1 043

46

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

72 232

86 805

4 039

4 323

 

231 042

50 197

1 788

5 832

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

156 673

86 967

11 111

2 800

 

189 325

29 248

3 294

13 900

-

2008

264 231

132 268

20 544

216

 

106 206

19 162

2 048

5 808

38

2005

539 317

200 037

13 133

-

 

35 693

5 673

3 163

-

52

2002

631 911

163 160

19 149

-

 

34 496

11 125

2 116

-

71

1999

817 147

203 190

20 365

-

 

10 805

2 740

1 630

-

..


Anm. Energiförbrukningen har i vissa fall räknats om till MWh från diverse enheter enligt följande konverteringstal: Eldningsolja nr 1, 10 MWh/m3; Övrig eldningsolja, 10 MWh/m3; Gasol, 12,8 MWh/ton; Torv, 2,8 MWh/ton; Bark, flis & spån, 0,8 MWh/m3; Pellets & briketter, 4,7 MWh/ton; Ved 1,3 MWh/m3; Halm, 4 MWh/ton; Biogas, 4,7 MWh/m3.