Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25b. Växthusproduktionens energiförbrukning 2014. Energiförbrukning efter energikälla och län (övriga energikällor)

25b. Greenhouse production energy use 2014. Energy use by energy source and county

 

Övriga energikällor

 

Samtliga energikällor

Län

Fjärrvärme
(MWh)

Berg- & jordvärme (MWh)

Elenergi
(MWh)

Annat
(MWh)

 

Totalt
(MWh)

Stockholms

5

3 413

5 537

-

 

36 894

Uppsala

-

-

196

-

 

3 034

Södermanlands

6 667

280

1 851

432

 

14 156

Östergötlands

1 303

-

936

-

 

17 957

Jönköpings

504

277

336

-

 

4 004

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 716

181

226

3

 

4 700

Kalmar

579

30

681

-

 

10 341

Gotlands

5 200

-

302

-

 

8 363

Blekinge

15 000

-

1 392

-

 

39 921

Skåne

4 989

710

28 273

461

 

275 234

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 150

-

5 973

-

 

43 545

Västra Götalands

1 220

10

21 520

700

 

51 999

Värmlands

0

-

92

-

 

3 931

Örebro

150

42

269

-

 

8 590

Västmanlands

1 654

-

1 458

-

 

18 029

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

505

-

430

-

 

5 928

Gävleborgs

2 650

240

4 765

-

 

10 536

Västernorrlands

0

79

627

40

 

4 942

Jämtland

-

160

111

-

 

832

Västerbottens

889

-

6 502

-

 

30 001

Norrbottens

536

-

1 221

-

 

8 793

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

55 719

5 422

82 696

1 636

 

601 732

 

 

 

 

 

 

 

2011

26 278

..

99 369

9 344

 

628 308

2008

44 713

..

105 370

..

 

700 603

2005

56 788

..

175 308

..

 

1 029 163

2002

109 573

..

119 688

..

 

1 091 289

1999

39 961

..

59 392

..

 

1 155 230


Anm. Energiförbrukningen har i vissa fall räknats om till MWh från diverse enheter enligt följande konverteringstal: Eldningsolja nr 1, 10 MWh/m3; Övrig eldningsolja, 10 MWh/m3; Gasol, 12,8 MWh/ton; Torv, 2,8 MWh/ton; Bark, flis & spån, 0,8 MWh/m3; Pellets & briketter, 4,7 MWh/ton; Ved 1,3 MWh/m3; Halm, 4 MWh/ton; Biogas, 4,7 MWh/m3.