Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Växthusinventarier 2014. Växthusyta och antal företag efter län

26. Greenhouse fixtures 2014. Greenhouse area and number of holdings by county

 

Energi- eller skuggväv

 

Recirkuleringssystem
för näring och vatten

Län

Växthusyta
(kvm)

Antal
företag

 

Växthusyta
(kvm)

Antal
företag

Stockholms

147 760

33

 

139 093

22

Uppsala

4 534

4

 

..

..

Södermanlands

35 537

13

 

28 795

7

Östergötlands

45 535

28

 

38 236

18

Jönköpings

13 732

11

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13 028

6

 

..

..

Kalmar

22 029

10

 

9 649

5

Gotlands

22 163

7

 

..

..

Blekinge

123 818

12

 

98 500

6

Skåne

945 756

132

 

771 694

103

 

 

 

 

 

 

Hallands

129 532

28

 

115 390

23

Västra Götalands

135 646

46

 

113 534

20

Värmlands

15 240

9

 

15 360

9

Örebro

13 025

14

 

11 012

4

Västmanlands

11 048

7

 

30 230

4

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 070

6

 

..

..

Gävleborgs

20 490

7

 

24 450

4

Västernorrlands

5 622

9

 

6 260

4

Jämtland

1 482

4

 

..

..

Västerbottens

29 170

13

 

34 920

10

Norrbottens

16 750

14

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 754 967

413

 

1 465 390

250

 

 

 

 

 

 

2011

1 566 371

331

 

1 284 571

182

2008

1 232 914

339

 

912 997

185

2005

1 174 673

379

 

828 017

185