Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (blomkål–majs)

5a. Outdoor vegetables 1999–2014. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

341

316

311

236

293

392

299

Skörd (ton)

6 028

4 850

5 450

3 798

5 830

6 769

5 191

Avkastning (ton/ha)

17,7

15,3

17,5

16,1

19,9

17,3

17,3

Antal företag

105

98

96

83

94

95

95

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

246

217

255

308

..

Skörd (ton)

..

..

1 944

1 485

2 138

2 604

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

7,9

6,8

8,4

8,5

..

Antal företag

..

..

117

102

114

118

..

Bönor & ärtor

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

17

21

18

14

18

22

18

Skörd (ton)

..

..

..

40

56

52

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

2,8

3,2

2,4

..

Antal företag

..

..

..

37

23

23

..

Dill

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

154

163

175

158

156

194

161

Skörd (ton)

..

..

969

709

729

955

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

5,5

4,5

4,7

4,9

..

Antal företag

98

88

122

140

139

138

117

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

293

278

226

161

160

152

224

Skörd (ton)

13 276

12 313

11 503

7 247

8 678

9 971

10 603

Avkastning (ton/ha)

45,3

44,3

50,9

45,0

54,3

65,6

48,0

Antal företag

159

117

102

73

80

88

106

Isbergssallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

687

1 092

1 211

1 222

1 128

1 168

1 068

Skörd (ton)

19 325

23 350

27 199

28 482

25 830

29 774

24 837

Avkastning (ton/ha)

28,1

21,4

22,5

23,3

22,9

25,5

23,6

Antal företag

138

114

84

74

73

55

97

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

39

94

..

..

263

619

..

Skörd (ton)

538

865

..

..

2 489

5 394

..

Avkastning (ton/ha)

13,8

9,2

..

..

9,5

8,7

..

Antal företag

42

63

..

..

23

100

..

Jordärtskocka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

4

12

16

21

36

86

18

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

1 126

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

13,1

..

Antal företag

7

12

10

11

12

48

10

Kålrot

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

197

175

163

209

192

160

187

Skörd (ton)

5 945

4 080

4 894

6 807

5 254

4 612

5 396

Avkastning (ton/ha)

30,2

23,3

30,0

32,6

27,4

28,8

28,7

Antal företag

154

147

124

105

99

86

126

Majs

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

84

126

140

67

153

201

114

Skörd (ton)

524

425

993

351

1 273

1 427

713

Avkastning (ton/ha)

6,2

3,4

7,1

5,2

8,3

7,1

6,1

Antal företag

87

91

93

93

69

73

87


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.