Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (matlök–selleri & rotselleri)

5b. Outdoor vegetables 1999–2014. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Matlök

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

791

805

902

849

1 017

1 152

873

Skörd (ton)

35 283

23 228

28 614

32 793

41 623

53 282

32 308

Avkastning (ton/ha)

44,6

28,9

31,7

38,6

40,9

46,3

36,9

Antal företag

313

311

274

230

218

225

269

Morot

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

1 756

1 820

1 727

1 734

1 927

1 942

1 793

Skörd (ton)

84 308

84 784

96 228

91 609

104 870

119 021

92 360

Avkastning (ton/ha)

48,0

46,6

55,7

52,8

54,4

61,3

51,5

Antal företag

500

453

419

356

295

312

405

Palsternacka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

110

115

180

228

349

290

196

Skörd (ton)

..

..

4 717

5 494

9 320

6 849

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

26,2

24,1

26,7

23,6

..

Antal företag

..

..

80

87

107

97

91

Pepparrot

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

18

13

10

9

8

9

12

Skörd (ton)

..

..

..

37

30

28

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

4,1

3,7

3,1

..

Antal företag

15

8

4

7

5

5

8

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

43

34

60

61

36

39

47

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

250

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

6,4

..

Antal företag

42

33

31

31

16

64

31

Pumpor

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

36

41

73

43

59

117

50

Skörd (ton)

..

..

..

711

864

2 138

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

16,5

14,6

18,3

..

Antal företag

35

36

52

36

34

91

39

Purjolök

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

138

99

127

144

181

175

138

Skörd (ton)

3 245

2 574

3 424

3 534

5 013

5 279

3 558

Avkastning (ton/ha)

23,5

26,0

27,0

24,5

27,7

30,2

25,7

Antal företag

105

115

92

94

84

75

98

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

13

17

15

11

13

24

16

Skörd (ton)

..

..

..

185

244

432

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

16,8

18,8

18,0

..

Antal företag

21

20

24

19

13

21

20

Rödbeta

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

303

255

288

276

331

453

291

Skörd (ton)

14 400

9 330

12 699

10 283

10 258

17 489

11 394

Avkastning (ton/ha)

47,5

36,6

44,1

37,3

31,0

38,6

39,3

Antal företag

162

177

159

170

166

197

167

Selleri & rotselleri

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

53

42

58

76

48

38

55

Skörd (ton)

..

..

..

1 738

1 051

722

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

22,9

21,9

19,0

..

Antal företag

38

24

16

19

10

9

21


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.