Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Köksväxter på friland 1999–2014. Areal, skörd och antal företag efter gröda (sparris–övrigt & diverse)

5c. Outdoor vegetables 1999–2014. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

Genomsnitt
1999–2011

Sparris

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

16

37

67

82

131

155

67

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

202

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

1,3

..

Antal företag

19

34

52

58

66

92

46

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

134

154

243

161

167

114

172

Skörd (ton)

..

..

2 113

1 567

2 703

2 129

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

8,7

9,7

16,2

18,7

..

Antal företag

20

17

30

36

23

26

25

Vitkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

447

385

370

392

428

354

404

Skörd (ton)

19 842

13 405

15 557

16 962

17 795

15 889

16 712

Avkastning (ton/ha)

44,4

34,8

42,0

43,3

41,5

44,9

41,2

Antal företag

201

189

156

135

132

141

163

Squash (Zucchini)

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

11

22

20

15

16

28

17

Skörd (ton)

..

..

..

424

543

901

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

27,5

33,5

32,2

..

Antal företag

26

40

23

31

21

24

28

Övriga kålväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

97

122

122

..

Skörd (ton)

..

..

..

1 805

2 365

2 060

..

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

18,7

19,4

16,9

..

Antal företag

..

..

..

51

44

50

..

Övrigt & diverse

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

465

651

401

570

311

141

480

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

1 027

..

Antal företag

..

..

..

..

..

125

..

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

6 150

6 767

7 047

7 053

7 798

8 456

6 963

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

290 212

..

Antal företag

1 158

1 045

987

901

791

792

976


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.