Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2014

JO 33 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Köksväxter på friland 2014. Areal, skörd och antal företag efter län
(blomkål–gurka)

6a. Outdoor vegetables 2014. Area, harvest and number of holdings by county

 

Blomkål

 

Broccoli

 

Dill

 

Gurka

 

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Stockholms

2

6

5

 

1

5

6

 

2

5

9

 

1

8

5

 

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

0

1

3

 

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Östergötlands

3

50

3

 

5

28

5

 

17

53

10

 

3

87

7

 

Jönköpings

..

..

..

 

1

10

4

 

3

3

7

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Kalmar

0

1

4

 

2

16

5

 

1

2

5

 

41

2 765

12

 

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

1

44

3

 

Blekinge

8

121

3

 

8

84

3

 

5

16

7

 

31

2 552

7

 

Skåne

357

6 402

28

 

255

2 155

25

 

128

686

43

 

66

4 091

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

4

40

7

 

4

38

6

 

15

49

13

 

..

..

..

 

Västra Götalands

8

59

9

 

14

147

13

 

18

124

18

 

6

406

9

 

Värmlands

3

33

5

 

1

1

3

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

 

1

4

6

 

4

9

6

 

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

24

4

 

2

9

7

 

0

2

3

 

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

 

2

13

4

 

0

1

3

 

..

..

..

 

Västernorrlands

0

1

3

 

1

5

4

 

1

4

3

 

0

6

3

 

Jämtland

1

7

3

 

2

9

3

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Västerbottens

1

6

5

 

2

11

6

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Norrbottens

1

4

6

 

7

65

11

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

392

6 769

95

 

308

2 604

118

 

194

955

138

 

152

9 971

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

293

5 830

94

 

255

2 138

114

 

156

729

139

 

160

8 678

80

 

2008

237

3 798

83

 

217

1 485

102

 

158

709

140

 

161

7 247

73

 

2005

311

5 450

96

 

246

1 944

117

 

175

969

122

 

226

11 503

102

 

2002

316

4 850

98

 

..

..

..

 

163

..

88

 

279

12 313

117

 

1999

341

6 028

105

 

..

..

..

 

154

..

98

 

293

13 276

159

 

Genomnitt 1999–2011

299

5 191

95

 

..

..

..

 

161

..

117

 

224

10 603

106

 


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.