Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(bönor & ärter–fänkål)

6b. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Bönor & ärter

 

Dill

 

Fänkål

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

3

12

 

1

4

6

 

0

1

6

Uppsala

 

1

7

4

 

..

..

..

 

0

1

3

Södermanlands

 

..

..

..

 

1

1

4

 

-

-

-

Östergötlands

 

4

13

7

 

21

61

12

 

1

3

3

Jönköpings

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

1

5

4

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

 

37

55

5

 

2

4

8

 

..

..

..

Gotlands

 

1

12

6

 

0

1

4

 

..

..

..

Blekinge

 

-

-

-

 

3

10

5

 

-

-

-

Skåne

 

45

180

15

 

113

286

31

 

20

311

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

1

2

4

 

12

54

10

 

1

3

4

Västra Götalands

 

4

16

15

 

16

12

15

 

1

4

5

Värmlands

 

..

..

..

 

0

0

3

 

..

..

..

Örebro

 

1

1

5

 

4

19

6

 

..

..

..

Västmanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

1

3

 

0

0

4

 

..

..

..

Gävleborgs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Jämtland

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

98

299

93

 

176

454

122

 

25

328

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

22

52

23

 

194

955

138

 

16

304

5

2011

 

18

56

23

 

156

729

139

 

..

..

..

2008

 

14

40

37

 

158

709

140

 

..

..

..

2005

 

18

..

..

 

175

969

122

 

..

..

..

2002

 

21

..

..

 

163

..

88

 

..

..

..

1999

 

17

..

..

 

154

..

98

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.