Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6d. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(annan sallat–kålrot)

6d. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Annan sallat

 

Jordärtskocka

 

Kålrot

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

8

21

13

 

1

2

8

 

..

..

..

Uppsala

 

9

15

5

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

 

1

1

4

 

-

-

-

 

..

..

..

Östergötlands

 

1

4

4

 

1

7

5

 

42

1 445

4

Jönköpings

 

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1

17

4

Gotlands

 

1

6

9

 

16

153

6

 

3

39

6

Blekinge

 

1

17

4

 

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

 

636

5 194

24

 

66

1 149

18

 

74

2 339

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

11

161

5

 

3

22

6

 

1

18

3

Västra Götalands

 

1

2

10

 

2

21

5

 

3

152

9

Värmlands

 

1

4

3

 

-

-

-

 

7

212

5

Örebro

 

0

1

3

 

..

..

..

 

0

2

4

Västmanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

3

16

6

 

..

..

..

 

1

11

5

Gävleborgs

 

1

1

3

 

..

..

..

 

0

1

3

Västernorrlands

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

Jämtland

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

1

5

3

Norrbottens

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

679

5 468

107

 

90

1 360

61

 

137

4 270

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

619

5 394

100

 

86

1 126

48

 

160

4 612

86

2011

 

263

2 489

23

 

31

..

12

 

192

5 254

99

2008

 

..

..

..

 

21

..

11

 

209

6 807

105

2005

 

..

..

..

 

16

..

10

 

163

4 894

124

2002

 

94

865

63

 

12

..

12

 

175

4 080

147

1999

 

39

538

42

 

4

..

7

 

197

5 945

154


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.