Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6i. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(sparris–spetskål)

6i. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Sparris

 

Spenat

 

Spetskål

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

0

3

 

1

3

5

 

0

1

3

Uppsala

 

..

..

..

 

..

..

..

 

7

86

3

Södermanlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

 

3

2

6

 

-

-

-

 

..

..

..

Jönköpings

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

Kalmar

 

6

9

8

 

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

 

43

50

12

 

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

 

4

9

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne

 

66

83

35

 

34

147

5

 

35

470

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

4

6

5

 

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

 

20

58

6

 

..

..

..

 

6

84

7

Värmlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

Västmanlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

..

..

..

 

-

-

-

 

1

10

3

Gävleborgs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

Jämtland

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

151

221

89

 

39

154

21

 

51

680

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

155

202

92

 

114

2 129

26

 

4

152

2

2011

 

131

..

66

 

167

2 703

23

 

..

..

..

2008

 

82

..

58

 

161

1 567

36

 

..

..

..

2005

 

67

..

52

 

243

2 113

30

 

..

..

..

2002

 

37

..

34

 

154

..

17

 

..

..

..

1999

 

16

..

19

 

134

..

20

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.