Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6j. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(squash–vitlök)

6j. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Squash (Zucchini)

 

Vitkål

 

Vitlök

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

4

10

 

0

3

5

 

0

1

4

Uppsala

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

 

1

4

3

 

2

12

4

 

..

..

..

Östergötlands

 

1

6

4

 

..

..

..

 

1

2

3

Jönköpings

 

..

..

..

 

1

6

3

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

1

5

4

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1

1

3

Gotlands

 

2

41

4

 

2

83

5

 

1

3

6

Blekinge

 

7

405

3

 

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

 

13

456

11

 

149

8 091

30

 

11

72

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

3

81

4

 

22

994

12

 

..

..

..

Västra Götalands

 

8

206

11

 

125

5 637

20

 

0

1

5

Värmlands

 

..

..

..

 

5

134

7

 

..

..

..

Örebro

 

..

..

..

 

5

303

7

 

-

-

-

Västmanlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

3

6

 

4

92

8

 

0

0

3

Gävleborgs

 

..

..

..

 

1

5

8

 

-

-

-

Västernorrlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Jämtland

 

-

-

-

 

1

11

5

 

..

..

..

Västerbottens

 

..

..

..

 

1

16

5

 

-

-

-

Norrbottens

 

-

-

-

 

1

4

3

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

39

1 231

71

 

338

16 362

134

 

15

83

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

28

901

24

 

354

15 889

141

 

..

..

..

2011

 

16

543

21

 

428

17 795

132

 

..

..

..

2008

 

15

424

31

 

392

16 962

135

 

..

..

..

2005

 

20

..

23

 

370

15 557

156

 

..

..

..

2002

 

22

..

40

 

385

13 405

189

 

..

..

..

1999

 

11

..

26

 

447

19 842

201

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.