Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Översikt trädgårdsodling 2017. Antal företag och arealer efter län

2. Overview horticultural production 2017. Number of holdings and areas by county

 

Frilandsodling

 

Växthusodling

 

All odling

Län

Antal företag

Fysisk areal (ha)

Medelareal (ha)

Medianareal (ha)

 

Antal företag

Växthusyta (kvm)

Medelyta (kvm)

Medianyta (kvm)

 

Totalt antal företag

Stockholms

63

75

1,2

0,7

 

52

228 215

4 389

1 650

 

88

Uppsala

32

117

3,7

1,0

 

18

18 124

1 007

540

 

40

Södermanlands

36

53

1,5

1,0

 

24

59 993

2 500

600

 

50

Östergötlands

76

501

6,6

2,0

 

49

94 629

1 931

980

 

107

Jönköpings

30

110

3,7

1,5

 

16

23 540

1 471

600

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

28

101

3,6

1,4

 

20

25 261

1 263

500

 

36

Kalmar

93

847

9,1

1,8

 

28

39 596

1 414

800

 

115

Gotlands

72

840

11,7

4,1

 

16

33 283

2 080

1 000

 

77

Blekinge

73

457

6,3

2,3

 

19

140 294

7 384

1 550

 

92

Skåne

539

7 901

14,7

4,6

 

187

1 527 887

8 171

3 290

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

84

519

6,2

1,4

 

46

180 397

3 922

2 000

 

125

Västra Götalands

162

563

3,5

0,9

 

85

151 418

1 781

900

 

215

Värmlands

26

94

3,6

1,9

 

21

32 950

1 569

985

 

35

Örebro

35

76

2,2

1,0

 

23

27 721

1 205

845

 

49

Västmanlands

20

51

2,5

0,9

 

13

39 584

3 045

1 700

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

194

5,1

0,7

 

29

35 471

1 223

820

 

50

Gävleborgs

21

28

1,3

0,8

 

18

40 841

2 269

1 010

 

34

Västernorrlands

26

41

1,6

0,7

 

22

33 934

1 542

1 290

 

43

Jämtland

32

72

2,2

1,3

 

13

7 361

566

514

 

32

Västerbottens

30

37

1,2

1,0

 

21

76 155

3 626

1 030

 

44

Norrbottens

39

130

3,3

1,1

 

24

44 478

1 853

800

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 555

12 807

8,2

1,8

 

744

2 861 132

3 846

1 261

 

1 952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1 602

12 822

8,0

2,0

 

848

2 870 453

3 385

1 193

 

2 066

2011

1 480

12 379

8,4

2,5

 

698

2 678 299

3 837

1 500

 

1 908

2008

..

..

..

..

 

784

2 657 412

3 390

..

 

2 213

2005

..

..

..

..

 

971

3 013 459

3 103

..

 

2 584

2002

..

..

..

..

 

1 143

3 372 913

2 951

..

 

3 004

1999

..

..

..

..

 

1 264

3 273 226

2 590

..

 

3 199