Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Köksväxter i växthus 1999–2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter gröda (aubergine–melon)

7a. Greenhouse vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Aubergine

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

79 650

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

4 609

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

57,9

Antal företag

..

..

..

..

..

..

18

Chili

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

2 788

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

8

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

2,9

Antal företag

..

..

..

..

..

..

37

Groddar & skott

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

17 410

20 855

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

385

592

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

22,1

28,4

Antal företag

..

..

..

..

..

15

13

Gurka, vanlig

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

591 499

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

26 984

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

45,6

Antal företag

..

..

..

..

..

..

163

Gurka, specialsorter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

25 450

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

580

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

22,8

Antal företag

..

..

..

..

..

..

48

Gurka, totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

621 253

605 935

595 754

545 912

605 671

634 599

616 949

Skörd (ton)

23 339

22 937

24 294

20 468

26 802

28 150

27 564

Avkastning (kg/kvm)

37,6

37,9

40,8

37,5

44,3

44,4

44,7

Antal företag

258

238

206

179

159

207

187

Kruksallat

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

22 760

70 790

44 380

44 119

69 909

56 225

47 199

Skörd (1000-tal st)

8 196

14 980

19 184

13 925

25 920

13 791

13 878

Avkastning (st/kvm)

360,1

211,6

432,3

315,6

370,8

245,3

294,0

Antal företag

8

10

14

13

8

15

12

Annan sallat

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

87 020

69 825

62 087

57 388

47 455

57 216

46 185

Skörd (1000-tal st)

3 106

3 836

5 520

6 622

3 334

3 478

2 840

Avkastning (st/kvm)

35,7

54,9

88,9

115,4

70,3

60,8

61,5

Antal företag

25

27

19

21

12

28

22

Kryddväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

21 779

53 291

61 542

90 730

77 075

95 479

99 405

Skörd (1000-tal st)

11 023

22 557

19 406

30 534

25 869

41 198

47 715

Avkastning (st/kvm)

506,1

423,3

315,3

336,5

335,6

431,5

480,0

Antal företag

22

36

35

36

28

37

36

Melon

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

22 793

18 622

11 903

6 198

6 005

4 961

3 435

Skörd (ton)

155

175

77

38

35

28

12

Avkastning (kg/kvm)

6,8

9,4

6,5

6,1

5,9

5,7

3,5

Antal företag

34

28

21

19

12

16

13


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.