Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(aubergine–groddar & skott)

8a. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Aubergine

 

Chili

 

Groddar & skott

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Stockholms

7

..

..

 

110

0

4

 

2 330

68

5

 

Uppsala

..

..

..

 

78

0

3

 

-

-

-

 

Södermanlands

..

..

..

 

40

0

3

 

..

..

..

 

Östergötlands

..

..

..

 

255

1

4

 

..

..

..

 

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Gotlands

..

..

..

 

160

2

5

 

-

-

-

 

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Skåne

..

..

..

 

1 190

1

4

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Västra Götalands

578

8

3

 

335

2

5

 

-

-

-

 

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

79 650

4 609

18

 

2 788

8

37

 

3 980

592

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

..

..

..

 

17 410

385

15

 

17 410

385

15

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2008

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2005

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2002

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1999

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..