Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(gurka, vanlig–gurka, totalt)

8b. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Gurka, vanlig

 

Gurka, specialsorter

 

Gurka, totalt

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Stockholms

1 825

29

9

 

4 220

101

3

 

6 045

130

11

 

Uppsala

560

9

4

 

170

1

3

 

730

10

6

 

Södermanlands

1 920

17

8

 

280

1

4

 

2 200

18

9

 

Östergötlands

18 316

517

10

 

2 870

50

4

 

21 186

567

13

 

Jönköpings

380

6

3

 

..

..

..

 

455

7

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

405

1

3

 

..

..

..

 

415

1

4

 

Kalmar

730

13

5

 

..

..

..

 

830

14

6

 

Gotlands

17 550

642

8

 

1 035

30

3

 

18 585

672

8

 

Blekinge

39 550

2 201

4

 

..

..

..

 

39 595

2 201

5

 

Skåne

466 789

22 536

46

 

14 410

354

9

 

481 199

22 890

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25 480

657

8

 

490

16

3

 

25 970

672

10

 

Västra Götalands

4 124

85

21

 

440

8

6

 

4 564

93

22

 

Värmlands

585

7

5

 

..

..

..

 

615

7

5

 

Örebro

710

2

7

 

..

..

..

 

740

2

8

 

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 440

27

6

 

..

..

..

 

2 370

41

8

 

Gävleborgs

615

8

5

 

..

..

..

 

640

8

5

 

Västernorrlands

1 090

3

3

 

..

..

..

 

1 320

6

4

 

Jämtland

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

591 499

26 984

163

 

25 450

580

48

 

616 949

27 563

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

..

..

..

 

..

..

..

 

634 599

28 150

207

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

605 671

26 802

159

 

2008

..

..

..

 

..

..

..

 

545 912

20 468

179

 

2005

..

..

..

 

..

..

..

 

594 754

24 294

206

 

2002

..

..

..

 

..

..

..

 

605 935

22 937

238

 

1999

..

..

..

 

..

..

..

 

621 253

23 339

258