Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Bär 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter odlingsform & gröda

9. Berries 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by growth form & crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

 

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

 

Blåbär

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

5

10

12

12

26

32

Skörd (ton)

..

..

..

9

24

54

66

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

0,8

2,0

2,1

2,1

Antal företag

..

12

17

17

18

30

49

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

117

130

156

157

136

153

131

Skörd (ton)

118

191

250

448

432

537

418

Avkastning (ton/ha)

1,0

1,5

1,6

2,9

3,2

3,5

3,2

Antal företag

156

156

160

129

135

141

137

Havtorn

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

3

3

8

15

30

45

Skörd (ton)

..

..

..

3

7

17

17

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

0,3

0,5

0,6

0,4

Antal företag

..

5

9

16

19

31

40

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

2 707

2 209

2 401

1 997

2 130

2 399

2 369

Skörd (ton)

12 520

9 845

12 137

11 711

12 652

15 752

15 501

Avkastning (ton/ha)

4,6

4,5

5,1

5,9

5,9

6,6

6,5

Antal företag

771

597

525

423

383

345

329

Nypon

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

65

69

57

34

26

16

Skörd (ton)

..

..

..

9

5

3

2

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

0,2

0,1

0,1

0,1

Antal företag

..

17

19

14

11

7

8

Svarta vinbär

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

415

471

511

378

294

316

300

Skörd (ton)

478

395

493

313

280

328

364

Avkastning (ton/ha)

1,2

0,8

1,0

0,8

1,0

1,0

1,2

Antal företag

186

184

175

150

119

112

98

Vindruvor

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

3

8

15

24

62

56

Skörd (ton)

..

..

..

8

15

85

48

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

0,5

0,6

1,4

0,9

Antal företag

..

4

10

17

20

59

56

Övriga bär

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

119

21

16

43

22

21

33

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

23

20

Antal företag

56

..

27

62

32

34

57

Totalt friland

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

3358

2909

3 191

2 665

2 666

3 033

2 982

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

16 799

16 436

Antal företag

949

811

767

642

563

581

569

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

9 320

2 415

1 928

5 931

18 650

11 918

Skörd (ton)

..

7

4

2

32

17

12

Avkastning (kg/kvm)

..

0,8

1,7

1,0

5,4

0,9

1,0

Antal företag

..

5

5

3

9

12

11

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

34 250

52 218

73 310

52 480

45 870

43 457

43 175

Skörd (ton)

82

248

363

234

241

266

236

Avkastning (kg/kvm)

2,4

4,7

5,0

4,5

5,3

6,1

5,5

Antal företag

17

20

23

16

14

18

15

Övriga bär

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

9 045

2 946

2 763

3 720

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

3

2

Antal företag

..

..

..

6

4

8

6

Totalt växthus

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

65 738

88 925

63 453

54 747

64 870

58 813

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

286

250

Antal företag

..

24

27

23

23

33

27


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.