Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Bär 2017. Areal, skörd och antal företag efter län (nypon–vindruvor)

10b. Berries 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

 

 

 

Frilandsodling

 

Nypon

 

Svarta vinbär

 

Vindruvor

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

Stockholms

-

-

-

 

4

1

7

 

2

0

3

Uppsala

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

1

0

3

 

..

..

..

Östergötlands

-

-

-

 

1

0

3

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

9

1

3

 

..

..

..

 

14

15

6

Gotlands

-

-

-

 

..

..

..

 

7

2

4

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

-

-

-

 

2

1

10

 

20

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

 

8

2

6

Västra Götalands

..

..

..

 

19

6

15

 

1

1

4

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

-

-

-

 

3

0

5

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

89

301

4

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

20

8

7

 

-

-

-

Jämtland

-

-

-

 

24

14

9

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

7

1

4

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

82

9

13

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

16

2

8

 

300

364

98

 

56

48

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

26

3

7

 

316

328

112

 

62

85

59

2011

34

5

11

 

294

280

119

 

24

..

20

2008

57

9

14

 

378

313

150

 

15

..

17

2005

69

..

19

 

511

493

175

 

3

..

10

2002

65

..

17

 

471

395

184

 

8

..

4

1999

..

..

..

 

415

478

186

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade. Eftersom antalet företag som bedriver bärodling i växthus är litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för odlingen av enskilda bärgrödor i just växthus.