Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Plantskoleväxter 2011–2017. Areal, antal plantor och antal företag efter gröda (barrväxter–lövfällande träd)

13b. Nursery plants 2011–2017. Area, amount and number of holdings by crop type

 

2011

 

2014

 

2017

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

11,8

3,1

14,9

 

13,0

2,7

15,7

 

10,9

2,4

13,3

Antal plantor (1 000-tal)

44

134

178

 

89

121

210

 

72

106

178

Antal företag

5

9

10

 

11

17

24

 

11

16

22

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

0,4

3,7

4,1

 

13,6

3,3

17,0

 

13,1

6,2

19,3

Antal plantor (1 000-tal)

..

183

..

 

197

172

369

 

167

338

505

Antal företag

..

16

..

 

11

16

26

 

7

17

22

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

34,3

5,8

40,1

 

25,3

4,4

29,7

 

28,4

9,9

38,3

Antal plantor (1 000-tal)

478

92

570

 

324

81

405

 

307

124

431

Antal företag

18

11

23

 

11

16

23

 

12

14

18

Häck- & landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

21,8

1,4

23,2

 

31,4

3,2

34,6

 

21,3

3,5

24,9

Antal plantor (1 000-tal)

4 556

566

5 122

 

3 983

669

4 652

 

2 858

825

3 683

Antal företag

8

10

15

 

12

14

22

 

11

13

19

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

119,1

30,8

149,9

 

0,2

2,1

2,3

 

..

..

2,3

Antal plantor (1 000-tal)

7 535

435

7 970

 

7

933

940

 

..

..

1 848

Antal företag

14

5

19

 

4

15

19

 

..

..

19

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

139,3

5,7

145,0

 

189,3

12,8

202,1

 

201,5

11,7

213,2

Antal plantor (1 000-tal)

273

101

374

 

345

83

428

 

371

101

472

Antal företag

21

17

28

 

24

23

39

 

21

24

32

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

9,6

23,9

33,5

 

8,4

22,4

30,8

 

4,1

25,3

29,4

Antal plantor (1 000-tal)

680

4 746

5 426

 

2 033

9 183

11 216

 

546

5 652

6 199

Antal företag

9

27

34

 

30

58

79

 

25

62

79

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

14,5

15,7

30,2

 

13,4

32,0

45,4

 

10,1

27,5

37,7

Antal plantor (1 000-tal)

223

1 230

1 453

 

152

1 361

1 514

 

64

1 092

1 156

Antal företag

11

21

25

 

8

32

34

 

9

24

28

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

3,2

1,4

4,6

 

1,5

1,6

3,1

 

..

..

5,6

Antal plantor (1 000-tal)

136

146

282

 

93

82

175

 

..

..

382

Antal företag

3

14

15

 

5

14

16

 

4

13

15

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

20,5

0,7

21,2

 

62,5

3,8

66,3

 

52,8

4,0

56,8

Antal plantor (1 000-tal)

980

158

1 138

 

1 818

581

2 400

 

1 090

147

1 237

Antal företag

11

16

25

 

14

17

28

 

5

18

21

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal (ha)

374,5

92,2

466,7

 

358,6

88,4

447,0

 

345,4

95,4

440,8

Växthusyta (kvm)

..

..

..

 

..

..

105 898

 

..

..

73 395

Antal plantor (1 000-tal)

14 905

7 791

22 696

 

9 041

13 266

22 309

 

5 759

10 332

16 091

Antal företag

68

54

103

 

76

95

142

 

62

93

125


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container” (olika former av krukor och behållare).