Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Sysselsatta i trädgårdsodling 2017. Antal personer efter arbetsintervall och län, 1 350 timmar per år–Minst 1 800 timmar per år

3b. Occupation in the horticultural production 2017. Number of persons by work time interval and county

 

1 350–1 799 timmar per år
(antal personer)

 

Minst 1 800 timmar per år
(antal personer)

 

Totalt
(antal personer)

Län

Familj

Övriga

Samtliga

 

Familj

Övriga

Samtliga

 

Familj

Övriga

Samtliga

Stockholms

7

62

69

 

48

174

222

 

151

542

693

Uppsala

6

10

16

 

30

13

43

 

102

169

271

Södermanlands

9

25

34

 

24

58

82

 

87

184

271

Östergötlands

23

21

44

 

61

45

106

 

207

503

710

Jönköpings

-

10

10

 

45

50

95

 

82

193

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

28

34

 

19

62

81

 

73

126

199

Kalmar

29

24

53

 

78

42

120

 

216

802

1 018

Gotlands

19

28

47

 

55

58

113

 

144

291

435

Blekinge

8

28

36

 

60

27

87

 

166

659

825

Skåne

108

672

780

 

514

769

1 283

 

1 255

5 276

6 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26

45

71

 

67

54

121

 

215

436

651

Västra Götalands

39

52

91

 

136

112

248

 

405

668

1 073

Värmlands

4

7

11

 

34

32

66

 

82

312

394

Örebro

14

13

27

 

37

3

40

 

111

66

177

Västmanlands

3

9

12

 

24

18

42

 

61

77

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10

4

14

 

28

11

39

 

110

181

291

Gävleborgs

5

6

11

 

22

26

48

 

68

160

228

Västernorrlands

9

9

18

 

35

17

52

 

87

69

156

Jämtland

3

1

4

 

17

4

21

 

68

27

95

Västerbottens

4

24

28

 

27

18

45

 

85

105

190

Norrbottens

6

8

14

 

37

9

46

 

104

86

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

338

1 086

1 424

 

1 398

1 602

3 000

 

3 879

10 932

14 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

396

1 156

1 552

 

1 347

1 079

2 426

 

3 904

11 120

15 024

2011

357

930

1 287

 

1 146

1 587

2 733

 

3 817

10 274

14 091

2008

456

1 024

1 480

 

1 211

1 031

2 242

 

4 331

11 510

15 841

2005

394

942

1 336

 

1 468

1 497

2 965

 

5 039

16 789

21 828