Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19c. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(gröna växter–impatiens)

19c. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Gröna växter

 

Hortensia

 

Husarknapp
(Sanvitalia)

 

Impatiens

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

..

..

 

115

3

 

7

10

 

44

8

Uppsala

1

3

 

-

-

 

..

..

 

6

5

Södermanlands

1

4

 

..

..

 

7

5

 

16

6

Östergötlands

5

8

 

..

..

 

14

18

 

12

17

Jönköpings

-

-

 

..

..

 

5

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

5

6

 

4

6

Kalmar

1

3

 

-

-

 

4

10

 

6

11

Gotlands

-

-

 

-

-

 

..

..

 

1

3

Blekinge

..

..

 

..

..

 

2

4

 

9

5

Skåne

445

9

 

165

3

 

306

32

 

575

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

 

..

..

 

21

11

 

77

15

Västra Götalands

5

3

 

..

..

 

42

23

 

115

27

Värmlands

15

3

 

..

..

 

8

10

 

19

11

Örebro

..

..

 

-

-

 

11

10

 

5

10

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

4

5

 

25

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

4

3

 

..

..

 

9

11

 

4

10

Gävleborgs

9

4

 

..

..

 

18

8

 

20

7

Västernorrlands

1

3

 

..

..

 

5

11

 

7

10

Jämtland

..

..

 

-

-

 

..

..

 

2

3

Västerbottens

..

..

 

6

3

 

14

10

 

9

10

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

1

6

 

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

635

53

 

485

21

 

487

201

 

961

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

645

40

 

418

24

 

40

22

 

1 407

231

2011

747

29

 

298

13

 

48

52

 

1 867

..

2008

744

38

 

262

11

 

..

..

 

1 801

..

2005

760

61

 

..

..

 

..

..

 

2 719

..

2002

1 089

95

 

..

..

 

..

..

 

3 808

..

1999

1 387

113

 

..

..

 

..

..

 

4 068

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.