Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Åldersfördelning företagare 2008–2017. Antal personer efter åldersintervall

4. Age distribution for production leaders 2017. Number of persons by age interval

 

2008

 

2011

 

2014

 

2017

Ålder

Antal
personer

Andel
(%)

 

Antal
personer

Andel
(%)

 

Antal
personer

Andel
(%)

 

Antal
personer

Andel
(%)

Yngre än 25 år

16

0,7

 

12

0,6

 

5

0,2

 

12

0,6

25­–34 år

81

3,7

 

55

2,9

 

77

3,7

 

105

5,4

35–44 år

349

15,8

 

251

13,2

 

306

14,8

 

284

14,5

45–49 år

284

12,8

 

228

11,9

 

226

10,9

 

210

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50–54 år

387

17,5

 

284

14,9

 

319

15,4

 

268

13,7

55–59 år

387

17,5

 

354

18,6

 

349

16,9

 

299

15,3

60–64 år

340

15,4

 

308

16,1

 

331

16,0

 

318

16,3

Minst 65 år

369

16,7

 

416

21,8

 

453

21,9

 

456

23,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 213

100,0

 

1 908

100,0

 

2 066

100,0

 

1 952

100,0