Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Uppvärmning av växthus 2017. Växthusyta efter byggår och län
(byggår 2008–2017)

20b. Greenhouse heating 2017. Greenhouse area by construction year and county

 

Byggår 2008–2012

 

Byggår 2013–2017

 

Totalt, samtliga byggår

Län

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

 

Värmd yta
(kvm)

Ovärmd yta
(kvm)

Total yta
(kvm)

Stockholms

33 647

4 300

37 947

 

6 986

-

6 986

 

208 735

19 480

228 215

Uppsala

500

1 020

1 520

 

-

552

552

 

11 362

6 762

18 124

Södermanlands

600

790

1 390

 

1 720

1 160

2 880

 

53 804

6 189

59 993

Östergötlands

14 387

-

14 387

 

2 452

660

3 112

 

81 894

12 735

94 629

Jönköpings

4 100

-

4 100

 

650

-

650

 

22 750

790

23 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 060

956

3 016

 

2 500

165

2 665

 

21 219

4 042

25 261

Kalmar

250

500

750

 

-

600

600

 

34 762

4 834

39 596

Gotlands

650

1 600

2 250

 

-

400

400

 

27 573

5 710

33 283

Blekinge

30 720

500

31 220

 

1 425

825

2 250

 

133 695

6 599

140 294

Skåne

97 846

16 740

114 586

 

104 119

13 293

117 412

 

1 331 445

196 442

1 527 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 171

680

7 851

 

2 600

12 990

15 590

 

150 860

29 537

180 397

Västra Götalands

11 525

1 310

12 835

 

19 900

5 060

24 960

 

122 732

28 686

151 418

Värmlands

2 900

-

2 900

 

150

1 080

1 230

 

26 435

6 515

32 950

Örebro

2 204

606

2 810

 

1 000

341

1 341

 

23 113

4 608

27 721

Västmanlands

-

300

300

 

-

300

300

 

36 374

3 210

39 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 088

480

2 568

 

932

140

1 072

 

33 016

2 455

35 471

Gävleborgs

570

120

690

 

1 000

-

1 000

 

39 221

1 620

40 841

Västernorrlands

2 296

70

2 366

 

400

1 100

1 500

 

26 638

7 296

33 934

Jämtland

1 182

50

1 232

 

-

180

180

 

5 951

1 410

7 361

Västerbottens

10 775

750

11 525

 

7 200

820

8 020

 

71 745

4 410

76 155

Norrbottens

6 318

114

6 432

 

1 212

326

1 538

 

35 360

9 118

44 478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

231 789

30 886

262 675

 

154 246

39 992

194 238

 

2 498 684

362 448

2 861 132