Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Växthusinventarier 2017. Växthusyta och antal företag efter län

22. Greenhouse fixtures 2017. Greenhouse area and number of holdings by county

 

Energi- eller skuggväv

 

Recirkuleringssystem
för näring och vatten

Län

Växthusyta
(kvm)

Antal
företag

 

Växthusyta
(kvm)

Antal
företag

Stockholms

163 515

32

 

153 069

23

Uppsala

5 984

6

 

..

..

Södermanlands

45 375

13

 

40 645

11

Östergötlands

40 991

23

 

28 491

13

Jönköpings

16 110

10

 

8 200

4

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14 910

6

 

5 280

3

Kalmar

25 289

12

 

21 409

8

Gotlands

21 020

6

 

..

..

Blekinge

127 160

12

 

122 600

6

Skåne

1 090 995

117

 

1 015 393

89

 

 

 

 

 

 

Hallands

114 401

24

 

119 440

21

Västra Götalands

93 754

41

 

86 321

24

Värmlands

19 530

12

 

14 200

8

Örebro

15 719

15

 

6 872

4

Västmanlands

23 888

7

 

26 726

5

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 868

9

 

2 155

4

Gävleborgs

22 390

6

 

19 050

4

Västernorrlands

10 262

10

 

5 700

4

Jämtland

1 600

4

 

..

..

Västerbottens

31 520

10

 

41 740

10

Norrbottens

16 882

11

 

5 132

5

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 905 163

386

 

1 741 404

251

 

 

 

 

 

 

2014

1 754 967

413

 

1 465 390

250

2011

1 566 371

331

 

1 284 571

182

2008

1 232 914

339

 

912 997

185

2005

1 174 673

379

 

828 017

185