Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Köksväxter på friland 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter gröda (blomkål–gurka)

5a. Outdoor vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

341

316

311

236

293

392

421

Skörd (ton)

6 028

4 850

5 450

3 798

5 830

6 769

7 359

Avkastning (ton/ha)

17,7

15,3

17,5

16,1

19,9

17,3

17,5

Antal företag

105

98

96

83

94

95

85

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

246

217

255

308

335

Skörd (ton)

..

..

1 944

1 485

2 138

2 604

2 941

Avkastning (ton/ha)

..

..

7,9

6,8

8,4

8,5

8,8

Antal företag

..

..

117

102

114

118

129

Brysselkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

25

38

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

400

362

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

16,0

9,5

Antal företag

..

..

..

..

..

3

27

Bönor & ärtor (färska)

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

17

21

18

14

18

22

98

Skörd (ton)

..

..

..

40

56

52

299

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

2,8

3,2

2,4

3,1

Antal företag

..

..

..

37

23

23

98

Dill

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

154

163

175

158

156

194

176

Skörd (ton)

..

..

969

709

729

955

454

Avkastning (ton/ha)

..

..

5,5

4,5

4,7

4,9

2,6

Antal företag

98

88

122

140

139

138

122

Fänkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

16

25

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

304

328

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

19,0

13,1

Antal företag

..

..

..

..

..

5

40

Grönkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

49

89

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

623

708

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

12,7

8,0

Antal företag

..

..

..

..

..

22

99

Gurka

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

293

278

226

161

160

152

126

Skörd (ton)

13 276

12 313

11 503

7 247

8 678

9 971

7 499

Avkastning (ton/ha)

45,3

44,3

50,9

45,0

54,3

65,6

59,5

Antal företag

159

117

102

73

80

88

87


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.