Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5d. Köksväxter på friland 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter gröda (sparris–övrigt & diverse)

5d. Outdoor vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Sparris

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

16

37

67

82

131

155

151

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

202

221

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

1,3

1,5

Antal företag

19

34

52

58

66

92

89

Spenat

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

134

154

243

161

167

114

39

Skörd (ton)

..

..

2 113

1 567

2 703

2 129

154

Avkastning (ton/ha)

..

..

8,7

9,7

16,2

18,7

3,9

Antal företag

20

17

30

36

23

26

21

Spetskål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

4

51

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

152

680

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

38,0

13,3

Antal företag

..

..

..

..

..

2

47

Squash (Zucchini)

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

11

22

20

15

16

28

39

Skörd (ton)

..

..

..

424

543

901

1 231

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

27,5

33,5

32,2

31,6

Antal företag

26

40

23

31

21

24

71

Vitkål

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

447

385

370

392

428

354

338

Skörd (ton)

19 842

13 405

15 557

16 962

17 795

15 889

16 362

Avkastning (ton/ha)

44,4

34,8

42,0

43,3

41,5

44,9

48,4

Antal företag

201

189

156

135

132

141

134

Vitlök

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

..

..

..

15

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

83

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

..

5,5

Antal företag

..

..

..

..

..

..

45

Övriga kålväxter

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

..

..

..

97

122

37

64

Skörd (ton)

..

..

..

1 805

2 365

820

1 032

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

18,7

19,4

22,2

16,1

Antal företag

..

..

..

51

44

30

86

Övrigt & diverse

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

483

664

411

579

319

133

135

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

674

1 032

Avkastning (ton/ha)

..

..

..

..

..

5,1

7,6

Antal företag

..

..

..

..

..

121

170

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

6 150

6 767

7 047

7 053

7 798

8 456

8 311

Antal företag

1 158

1 045

987

901

791

792

816


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.