Statens Jordbruksverk                                            3           JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20