Statens Jordbruksverk                                                           2              JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20