Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Översikt trädgårdsodling 1999–2017. Antal företag och arealer efter odlingsform och grödgrupp

1. Overview horticultural production 1999–2017. Number of holdings and areas by cultivation form and crop group

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Frilandsodling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Åkerareal (ha)

..

..

..

..

7 528

7 648

7 601

Skördad areal (ha)

..

..

..

..

7 388

8 456

8 311

Odlad eller sådd areal (ha)

6 150

6 767

7 047

7 053

7 798

..

..

Antal företag

1 158

1 045

987

901

791

792

816

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

3 358

2 909

3 191

2 665

2 668

3 033

2 982

Skördemogen areal (ha)

..

..

..

..

2 228

2 468

2 456

Antal företag

949

811

767

642

566

581

569

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

2 011

1 862

1 871

1 789

1 690

1 662

1 729

Skördemogen areal (ha)

..

..

..

..

..

1 492

1 578

Antal företag

365

350

309

324

262

308

305

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Total areal (ha)

..

..

..

..

492

479

494

Antal företag

..

..

..

..

119

232

215

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk areal (ha)

..

..

..

..

12 379

12 822

12 807

Odlad eller sådd areal (ha)

12 233

12 081

12 557

11 977

12 623

..

..

Antal företag

2 346

2 044

1 853

1 666

1 480

1 602

1 555

Växthusodling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

1 452 988

1 488 324

1 240 368

1 135 506

1 167 977

1 252 974

1 325 913

Antal företag

462

407

332

295

259

329

304

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

65 738

88 925

63 453

54 747

64 870

58 813

Antal företag

..

24

27

23

23

33

27

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

1 376 614

1 546 860

1 476 406

Antal företag

..

..

..

..

439

547

500

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

3 273 226

3 372 913

3 013 459

2 657 412

2 678 299

2 870 453

2 861 132

Antal företag

1 264

1 143

971

784

698

848

744

All odling

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

935

986

963

Bär

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

573

594

579

Frukt

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

365

350

309

324

262

308

305

Prydnadsväxter

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

..

..

..

..

492

602

539

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

3 199

3 004

2 584

2 213

1 908

2 066

1 952