Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6c. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(grönkål–isbergssallat)

6c. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Grönkål

 

Gurka

 

Isbergssallat

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

9

7

 

1

17

7

 

0

1

3

Uppsala

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

 

0

0

3

 

4

106

6

 

..

..

..

Jönköpings

 

1

2

4

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

 

0

2

3

 

31

2 086

11

 

..

..

..

Gotlands

 

1

5

8

 

1

7

4

 

..

..

..

Blekinge

 

..

..

..

 

36

2 996

8

 

17

505

4

Skåne

 

56

516

27

 

44

1 852

12

 

933

22 011

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

27

156

8

 

1

1

4

 

..

..

..

Västra Götalands

 

1

3

11

 

6

419

11

 

..

..

..

Värmlands

 

1

3

3

 

1

7

4

 

..

..

..

Örebro

 

0

0

3

 

0

1

3

 

-

-

-

Västmanlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

8

7

 

0

1

3

 

1

5

3

Gävleborgs

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

 

..

..

..

 

0

1

4

 

-

-

-

Jämtland

 

0

1

4

 

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

89

708

99

 

126

7 499

87

 

968

22 784

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

49

623

22

 

152

9 971

88

 

1 168

29 774

55

2011

 

..

..

..

 

160

8 678

80

 

1 128

25 830

73

2008

 

..

..

..

 

161

7 247

73

 

1 222

28 482

74

2005

 

..

..

..

 

226

11 503

102

 

1 211

27 199

84

2002

 

..

..

..

 

278

12 313

117

 

1 092

23 350

114

1999

 

..

..

..

 

293

13 276

159

 

687

19 325

138


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.