Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6e. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(majs–morot)

6e. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Majs

 

Matlök

 

Morot

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

2

3

11

 

1

6

9

 

2

52

12

Uppsala

 

..

..

..

 

2

8

6

 

4

98

7

Södermanlands

 

0

0

3

 

1

3

5

 

3

35

7

Östergötlands

 

3

16

8

 

26

951

12

 

108

7 511

18

Jönköpings

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1

41

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

0

1

3

 

1

3

6

 

1

17

6

Kalmar

 

24

294

5

 

123

4 897

25

 

12

487

16

Gotlands

 

1

8

4

 

8

209

9

 

422

28 838

38

Blekinge

 

11

86

3

 

15

375

5

 

21

1 472

6

Skåne

 

51

449

20

 

1 044

55 435

81

 

969

64 165

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

4

27

7

 

36

836

11

 

58

2 785

14

Västra Götalands

 

5

10

7

 

3

17

21

 

9

280

21

Värmlands

 

2

5

4

 

..

..

..

 

16

329

8

Örebro

 

0

0

3

 

1

9

7

 

28

1 329

13

Västmanlands

 

-

-

-

 

1

11

3

 

1

35

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

..

..

..

 

2

17

8

 

13

408

12

Gävleborgs

 

..

..

..

 

1

2

5

 

6

185

9

Västernorrlands

 

..

..

..

 

0

0

3

 

6

225

6

Jämtland

 

-

-

-

 

..

..

..

 

1

16

5

Västerbottens

 

-

-

-

 

..

..

..

 

2

30

8

Norrbottens

 

-

-

-

 

1

2

4

 

16

741

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

106

913

86

 

1 264

62 796

225

 

1 702

109 077

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

201

1 427

73

 

1 152

53 282

225

 

1 942

119 021

312

2011

 

153

1 273

69

 

1 017

41 623

218

 

1 927

104 870

295

2008

 

67

351

93

 

849

32 793

230

 

1 734

91 609

356

2005

 

140

993

93

 

902

28 614

274

 

1 727

96 228

419

2002

 

126

425

91

 

805

23 228

311

 

1 820

84 784

453

1999

 

84

524

87

 

791

35 283

313

 

1 756

84 308

500


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.