Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6f. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(palsternacka–pumpor)

6f. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Palsternacka

 

Persilja

 

Pumpor (mat & prydnad)

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

7

3

5

 

1

1

7

 

5

78

11

Uppsala

 

..

..

..

 

0

1

3

 

0

1

3

Södermanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

 

12

279

7

 

-

-

-

 

1

3

6

Jönköpings

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

0

1

3

 

-

-

-

 

3

18

5

Kalmar

 

3

45

6

 

..

..

..

 

24

244

15

Gotlands

 

96

3 136

16

 

..

..

..

 

1

7

6

Blekinge

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

 

78

2 021

21

 

28

240

14

 

131

2 610

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

23

378

7

 

3

9

6

 

24

522

5

Västra Götalands

 

5

101

7

 

1

1

5

 

0

1

3

Värmlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

 

0

1

5

 

0

0

4

 

0

0

3

Västmanlands

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

13

5

 

0

0

4

 

..

..

..

Gävleborgs

 

1

3

4

 

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Jämtland

 

0

1

3

 

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

224

5 993

102

 

34

255

56

 

191

3 506

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

290

6 849

97

 

39

250

64

 

117

2 138

91

2011

 

349

9 320

107

 

36

..

16

 

59

864

34

2008

 

228

5 494

87

 

61

..

31

 

43

711

36

2005

 

180

4 717

80

 

60

..

31

 

73

..

52

2002

 

115

..

49

 

34

..

33

 

41

..

36

1999

 

110

..

46

 

43

..

42

 

36

..

35


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.