Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6g. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(purjolök–rödbeta)

6g. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Purjolök

 

Rabarber

 

Rödbeta

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

4

8

 

1

1

3

 

2

10

13

Uppsala

 

1

2

3

 

0

4

4

 

1

6

5

Södermanlands

 

0

3

3

 

..

..

..

 

1

5

6

Östergötlands

 

..

..

..

 

12

240

4

 

22

818

11

Jönköpings

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

-

-

-

 

0

2

4

Kalmar

 

1

11

5

 

..

..

..

 

4

171

9

Gotlands

 

5

67

8

 

2

10

3

 

62

2 234

15

Blekinge

 

9

572

3

 

-

-

-

 

10

252

6

Skåne

 

95

2 609

15

 

9

109

11

 

297

12 368

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

25

631

3

 

..

..

..

 

27

640

14

Västra Götalands

 

7

255

9

 

3

4

7

 

11

182

17

Värmlands

 

0

7

3

 

..

..

..

 

1

8

5

Örebro

 

1

1

4

 

..

..

..

 

1

6

9

Västmanlands

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

..

..

..

 

0

1

4

 

2

29

6

Gävleborgs

 

..

..

..

 

-

-

-

 

2

21

6

Västernorrlands

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

Jämtland

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

 

-

-

-

 

-

-

-

 

1

9

5

Norrbottens

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

147

4 170

77

 

30

395

45

 

445

16 770

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

175

5 279

75

 

24

432

21

 

453

17 489

197

2011

 

181

5 013

84

 

13

244

13

 

331

10 258

166

2008

 

144

3 534

94

 

11

185

19

 

276

10 283

170

2005

 

127

3 424

92

 

15

..

24

 

288

12 699

159

2002

 

99

2 574

115

 

17

..

20

 

255

9 330

177

1999

 

138

3 245

105

 

13

..

21

 

303

14 400

162


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.