Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6k. Köksväxter på friland 2017. Areal, skörd och antal företag efter län
(övriga kålväxter–övrigt & diverse)

6k. Outdoor vegetables 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

Övriga kålväxter

 

Övrigt & diverse

 

Totalt

Län

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

 

1

2

6

 

4

11

12

 

39

251

34

Uppsala

 

1

5

3

 

2

11

4

 

44

326

16

Södermanlands

 

1

4

5

 

7

21

11

 

22

110

19

Östergötlands

 

..

..

..

 

2

13

9

 

318

13 204

49

Jönköpings

 

-

-

-

 

2

14

4

 

9

93

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

..

..

..

 

4

14

4

 

15

107

12

Kalmar

 

3

28

3

 

5

31

8

 

287

8 492

58

Gotlands

 

1

2

4

 

11

124

13

 

710

35 334

67

Blekinge

 

..

..

..

 

2

9

6

 

165

7 135

30

Skåne

 

45

873

23

 

58

638

33

 

5 865

196 395

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

4

14

4

 

12

53

9

 

321

7 633

49

Västra Götalands

 

2

7

11

 

5

16

20

 

289

8 175

69

Värmlands

 

1

19

3

 

4

26

7

 

48

834

16

Örebro

 

1

1

4

 

2

3

7

 

49

1 684

24

Västmanlands

 

-

-

-

 

..

..

..

 

13

91

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

1

16

4

 

5

15

6

 

42

707

22

Gävleborgs

 

..

..

..

 

1

1

3

 

15

240

12

Västernorrlands

 

..

..

..

 

1

4

3

 

9

237

12

Jämtland

 

..

..

..

 

1

3

3

 

12

76

9

Västerbottens

 

0

3

3

 

4

10

4

 

13

94

12

Norrbottens

 

1

5

3

 

..

..

..

 

27

803

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

64

1 032

86

 

135

1 032

170

 

8 311

282 020

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

37

820

30

 

133

674

121

 

8 456

290 212

792

2011

 

122

2 365

44

 

319

..

..

 

7 798

..

791

2008

 

97

1 805

51

 

579

..

..

 

7 053

..

901

2005

 

..

..

..

 

411

..

..

 

7 047

..

987

2002

 

..

..

..

 

664

..

..

 

6 767

..

1 045

1999

 

..

..

..

 

483

..

..

 

6 150

..

1 158


Anm. ”Areal” avser skördad areal för 2014–2017, sådd/planterad areal för 2011 och utnyttjad/odlad areal för tidigare år. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.