Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Köksväxter i växthus 1999–2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter gröda
(paprika–övrigt & diverse)

7b. Greenhouse vegetables 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

3 254

4 442

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

23

36

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

7,0

8,1

Antal företag

..

..

..

..

..

51

45

Tomat, vanliga

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

231 358

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

9 123

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

39,4

Antal företag

..

..

..

..

..

..

170

Tomat, kvist

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

65 088

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

3 223

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

49,5

Antal företag

..

..

..

..

..

..

16

Tomat, vanliga & kvist totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

284 481

296 446

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

12 758

12 346

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

44,8

41,6

Antal företag

..

..

..

..

..

177

174

Tomat, små specialsorter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

86 647

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

1 691

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

19,5

Antal företag

..

..

..

..

..

..

122

Tomat, stora specialsorter

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

..

18 202

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

..

412

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

..

22,6

Antal företag

..

..

..

..

..

..

47

Tomat, specialsorter totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

83 286

104 849

Skörd (ton)

..

..

..

..

..

1 822

2 103

Avkastning (kg/kvm)

..

..

..

..

..

21,9

20,1

Antal företag

..

..

..

..

..

97

123

Tomat, totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

557 254

642 133

455 965

370 083

349 413

367 767

401 295

Skörd (ton)

19 307

22 771

17 283

16 223

13 543

14 581

14 448

Avkastning (kg/kvm)

34,6

35,5

37,9

43,8

38,8

39,6

36,0

Antal företag

301

262

204

198

176

218

216

Övrigt & diverse

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

..

27 728

9 736

21 076

12 449

16 064

20 585

Antal företag

..

38

28

48

45

40

35

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Växthusyta (kvm)

1 452 988

1 488 324

1 240 368

1 135 506

1 167 977

1 252 974

1 325 913

Antal företag

462

407

332

295

259

329

304


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.