Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(aubergine–groddar & skott)

8a. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Aubergine

 

Chili

 

Groddar & skott

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Stockholms

..

..

..

 

110

0

4

 

..

68

5

 

Uppsala

..

..

..

 

78

0

3

 

-

-

-

 

Södermanlands

..

..

..

 

40

0

3

 

..

..

..

 

Östergötlands

..

..

..

 

255

1

4

 

..

..

..

 

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Gotlands

..

..

..

 

160

2

5

 

-

-

-

 

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Skåne

..

..

..

 

1 190

1

4

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Västra Götalands

..

..

..

 

335

2

5

 

-

-

-

 

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

..

..

..

 

2 788

8

37

 

..

592

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

..

..

..

 

..

..

..

 

..

385

15

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2008

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2005

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2002

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1999

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..