Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8c. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(kruksallat–kryddväxter)

8c. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Kruksallat

 

Annan sallat

 

Kryddväxter

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(1000-tal)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(1000-tal)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(1000-tal)

Antal
företag

 

Stockholms

21 408

6 080

3

 

860

8

4

 

51 774

25 793

6

 

Uppsala

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

420

35

5

 

Östergötlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

 

530

22

3

 

Västra Götalands

-

-

-

 

1 890

59

6

 

2 080

60

6

 

Värmlands

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Örebro

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Västmanlands

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

47 199

13 878

12

 

46 185

2 840

22

 

99 405

47 715

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

56 225

13 791

15

 

57 216

3 478

28

 

95 479

41 198

37

 

2011

69 909

25 920

8

 

47 455

3 334

12

 

77 075

25 869

28

 

2008

44 119

13 925

13

 

57 388

6 622

21

 

90 730

30 534

36

 

2005

44 380

19 184

14

 

62 087

5 520

19

 

61 542

19 406

35

 

2002

70 790

14 980

10

 

69 825

3 836

27

 

53 291

22 557

36

 

1999

22 760

8 196

8

 

87 020

3 106

25

 

21 779

11 023

22

 


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.