Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8d. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(melon–tomat, vanliga)

8d. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Melon

 

Paprika

 

Tomat, vanliga

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Stockholms

-

-

-

 

365

2

4

 

2 335

23

9

 

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

 

1 660

12

7

 

Södermanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

2 435

27

12

 

Östergötlands

-

-

-

 

380

2

5

 

3 930

127

10

 

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

1 200

21

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

 

416

2

6

 

Kalmar

-

-

-

 

180

0

3

 

14 201

599

11

 

Gotlands

860

2

4

 

70

0

3

 

3 123

105

8

 

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

 

62 690

2 992

6

 

Skåne

2 015

7

5

 

310

4

4

 

91 829

3 736

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

 

790

9

4

 

13 630

565

7

 

Västra Götalands

-

-

-

 

680

9

10

 

12 567

479

20

 

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

1 106

7

5

 

Örebro

-

-

-

 

301

1

3

 

2 740

70

8

 

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

-

-

-

 

2 616

50

11

 

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

824

10

4

 

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

 

2 430

54

4

 

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

6 791

137

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

3 435

12

13

 

4 442

36

45

 

231 358

9 123

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

4 961

28

16

 

3 254

23

51

 

..

..

..

 

2011

6 005

35

12

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2008

6 198

38

19

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2005

11 903

77

21

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2002

18 622

175

28

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1999

22 793

155

34

 

..

..

..

 

..

..

..

 


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.