Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8e. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(tomat, kvist–tomat, stora specialsorter)

8e. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Tomat, kvist

 

Tomat, små specialsorter

 

Tomat, stora specialsorter

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Stockholms

..

..

..

 

1 110

9

9

 

1 150

4

6

 

Uppsala

-

-

-

 

476

11

4

 

640

21

3

 

Södermanlands

-

-

-

 

1 905

13

11

 

268

2

4

 

Östergötlands

..

..

..

 

4 120

96

9

 

1 400

37

4

 

Jönköpings

-

-

-

 

900

4

4

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

 

370

1

4

 

-

-

-

 

Kalmar

505

7

3

 

4 726

82

6

 

236

5

3

 

Gotlands

..

..

..

 

266

4

3

 

..

..

..

 

Blekinge

-

-

-

 

7 650

121

5

 

-

-

-

 

Skåne

62 020

3 125

3

 

49 100

1 107

21

 

10 910

262

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

-

-

 

6 615

116

7

 

..

..

..

 

Västra Götalands

2 132

84

3

 

4 450

70

14

 

980

22

7

 

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Örebro

-

-

-

 

2 468

40

6

 

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

561

6

6

 

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

 

610

3

4

 

..

..

..

 

Västernorrlands

-

-

-

 

495

2

3

 

..

..

..

 

Jämtland

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

65 088

3 223

16

 

86 647

1 691

122

 

18 202

412

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2008

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2005

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2002

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1999

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.