Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8f. Köksväxter i växthus 2017. Växthusyta, skörd och antal företag efter län
(tomat, totalt–övrigt & diverse)

8f. Greenhouse vegetables 2017. Greenhouse area, harvest and number of holdings by county

 

Tomat, totalt

 

Övrigt  & diverse

 

Totalt

 

Län

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Antal
företag

 

Stockholms

4 645

36

13

 

390

1

3

 

87 967

20

 

Uppsala

2 776

45

10

 

180

2

4

 

4 564

11

 

Södermanlands

4 608

42

13

 

265

2

4

 

8 028

13

 

Östergötlands

9 680

263

14

 

6 090

16

4

 

38 331

21

 

Jönköpings

2 100

26

6

 

-

-

-

 

3 050

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

786

3

7

 

-

-

-

 

1 677

7

 

Kalmar

19 668

693

14

 

..

..

..

 

21 358

15

 

Gotlands

3 562

112

8

 

..

..

..

 

23 922

12

 

Blekinge

70 340

3 113

8

 

-

-

-

 

109 980

9

 

Skåne

213 859

8 229

37

 

9 475

3

4

 

875 831

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

20 935

703

11

 

..

..

..

 

50 090

16

 

Västra Götalands

20 129

655

26

 

2 270

5

8

 

32 526

36

 

Värmlands

1 292

8

6

 

-

-

-

 

2 307

6

 

Örebro

5 858

130

9

 

..

..

..

 

7 029

10

 

Västmanlands

3 680

81

2

 

-

-

-

 

4 400

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 177

56

11

 

..

..

..

 

5 607

12

 

Gävleborgs

2 284

24

6

 

..

..

..

 

3 374

6

 

Västernorrlands

3 115

57

5

 

-

-

-

 

6 449

6

 

Jämtland

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

 

Norrbottens

7 251

141

7

 

-

-

-

 

17 113

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

401 295

14 448

216

 

20 585

33

35

 

1 325 913

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

367 767

14 581

218

 

16 064

943

40

 

1 252 974

329

 

2011

349 413

13 543

176

 

12 449

..

45

 

1 167 977

259

 

2008

370 083

16 223

198

 

21 076

..

48

 

1 135 506

295

 

2005

455 965

17 283

204

 

9 736

..

28

 

1 240 368

332

 

2002

642 133

22 771

262

 

27 728

..

38

 

1 488 324

407

 

1999

557 254

19 307

301

 

..

..

..

 

1 452 988

462

 


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga köksväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.