Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Bär 2017. Areal, skörd och antal företag efter län (blåbär–jordgubbar)

10a. Berries 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

 

Blåbär

 

Hallon

 

Havtorn

 

Jordgubbar

Län

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

 

Areal (ha)

Skörd (ton)

Antal företag

Stockholms

-

-

-

 

1

1

3

 

-

-

-

 

16

88

7

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

 

2

2

3

 

44

277

4

Södermanlands

..

..

..

 

3

11

3

 

..

..

..

 

18

37

9

Östergötlands

..

..

..

 

3

11

6

 

..

..

..

 

104

701

20

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

22

176

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1

2

3

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2

6

4

Kalmar

..

..

..

 

30

53

12

 

-

-

-

 

509

2 852

34

Gotlands

-

-

-

 

4

12

7

 

3

2

3

 

26

175

11

Blekinge

4

17

5

 

19

55

13

 

..

..

..

 

238

1 897

37

Skåne

12

39

18

 

41

196

45

 

22

5

8

 

1 027

7 444

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1

1

4

 

3

15

5

 

..

..

..

 

60

371

11

Västra Götalands

9

4

10

 

16

25

18

 

6

2

10

 

129

602

39

Värmlands

..

..

..

 

1

0

3

 

-

-

-

 

45

295

9

Örebro

-

-

-

 

3

3

5

 

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

 

3

3

5

 

..

..

..

 

51

218

12

Gävleborgs

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

11

68

7

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

6

19

4

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

4

2

4

 

35

204

11

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

9

39

7

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

12

12

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

32

66

49

 

131

418

137

 

45

17

40

 

2 369

15 501

329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

26

54

30

 

153

537

141

 

30

17

31

 

2 399

15 752

345

2011

12

24

18

 

136

432

135

 

15

7

19

 

2 130

12 652

383

2008

12

9

17

 

157

448

129

 

8

3

16

 

1 997

11 711

423

2005

10

..

17

 

156

250

160

 

3

..

9

 

2 401

12 137

525

2002

5

..

12

 

130

191

156

 

3

..

5

 

2 209

9 845

597

1999

..

..

..

 

117

118

156

 

..

..

..

 

2 707

12 520

771


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade. Eftersom antalet företag som bedriver bärodling i växthus är litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för odlingen av enskilda bärgrödor i just växthus.