Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Bär 2017. Areal, skörd och antal företag efter län (övriga bär–växthusodling)

10c. Berries 2017. Area, harvest and number of holdings by county

 

Frilandsodling

 

Växthusodling

 

Övriga bär

 

Totalt friland

 

Totalt växthus

Län

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
företag

 

Yta
(kvm)

Skörd
(ton)

Antal
företag

Stockholms

..

..

..

 

22

90

15

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

51

304

10

 

-

-

-

Södermanlands

2

1

5

 

25

49

16

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

111

714

28

 

6 700

13

3

Jönköpings

-

-

-

 

28

185

16

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

24

23

9

 

-

-

-

Kalmar

2

0

3

 

564

2 921

49

 

-

-

-

Gotlands

1

0

3

 

41

192

16

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

269

1 973

44

 

..

..

..

Skåne

5

9

7

 

1 128

7 717

140

 

43 690

224

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3

1

3

 

78

389

26

 

..

..

..

Västra Götalands

9

6

13

 

197

646

77

 

2 680

2

3

Värmlands

..

..

..

 

47

297

12

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

10

10

10

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

23

17

8

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

1

5

 

144

523

17

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

14

70

11

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

27

28

11

 

-

-

-

Jämtland

..

..

..

 

63

220

23

 

-

-

-

Västerbottens

2

0

3

 

20

44

12

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

95

22

19

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

33

20

57

 

2 982

16 436

569

 

58 813

250

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

21

24

34

 

3 033

16 799

581

 

64 870

286

33

2011

24

..

32

 

2 668

..

566

 

54 747

..

23

2008

42

..

62

 

2 665

..

642

 

63 453

..

23

2005

32

..

27

 

3 191

..

767

 

88 925

..

27

2002

23

..

..

 

2 909

..

811

 

65 738

..

24

1999

119

..

56

 

3 358

..

949

 

..

..

..


Anm. ”Areal” avser total areal. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga bär” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade. Eftersom antalet företag som bedriver bärodling i växthus är litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för odlingen av enskilda bärgrödor i just växthus.