Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Frukt 1999–2017. Areal, skörd och antal företag efter gröda

11. Fruit 1999–2017. Area, harvest and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

 

Körsbär

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

195

188

139

101

95

40

28

Skörd (ton)

196

621

140

249

173

202

99

Avkastning (ton/ha)

1,0

3,3

1,0

2,5

1,8

5,1

3,5

Antal företag

73

65

77

63

48

36

41

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

101

98

94

88

69

42

41

Skörd (ton)

388

495

311

334

540

254

246

Avkastning (ton/ha)

3,8

5,1

3,3

3,8

7,9

6,1

6,0

Antal företag

148

135

104

98

75

73

63

Päron

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

185

172

197

168

156

136

128

Skörd (ton)

1 159

1 972

1 687

1 629

2 452

1 809

2 053

Avkastning (ton/ha)

6,3

11,5

8,6

9,7

15,7

13,3

16,0

Antal företag

133

111

127

116

94

93

84

Äpple

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

1 531

1 334

1 440

1 432

1 371

1 444

1 532

Skörd (ton)

18 006

18 005

17 683

22 150

20 684

24 580

22 133

Avkastning (ton/ha)

11,8

13,5

12,3

15,5

15,1

17,0

14,4

Antal företag

296

231

259

276

236

282

284

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

2 011

1 862

1 871

1 789

1 690

1 662

1 729

Skörd (ton)

19 749

21 093

19 821

24 362

23 849

26 845

24 532

Antal företag

365

350

309

324

262

308

305