Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Frukt 2017. Areal, skörd och antal företag efter län

12. Fruit 2017. Area, amount and number of holdings by county

 

Körsbär

 

Plommon

 

Päron

 

Äpple

 

Totalt

Län

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
ftg

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
ftg

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal ftg

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
ftg

 

Areal
(ha)

Skörd
(ton)

Antal
ftg

Stockholms

..

..

..

 

1

1

4

 

-

-

-

 

13

16

16

 

14

18

18

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

19

102

5

 

20

102

6

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

2

5

3

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

11

13

7

 

20

74

8

Jönköpings

..

..

..

 

3

18

3

 

..

..

..

 

65

951

9

 

69

976

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

 

4

32

7

 

-

-

-

 

17

67

10

 

22

103

12

Kalmar

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

5

13

6

 

6

13

6

Gotlands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

7

9

5

 

10

10

5

Blekinge

6

4

5

 

..

..

..

 

2

6

4

 

28

309

10

 

36

319

13

Skåne

8

21

16

 

27

185

30

 

119

2 041

60

 

1 310

20 504

154

 

1 463

22 750

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

 

1

2

3

 

6

10

9

 

9

14

9

Västra Götalands

2

3

7

 

1

3

7

 

4

1

7

 

28

115

27

 

36

121

29

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

1

3

4

 

1

3

4

Örebro

-

-

-

 

..

..

..

 

-

-

-

 

8

4

7

 

9

9

8

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

7

10

4

 

9

11

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

1

1

4

 

1

1

4

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Jämtland

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

3

2

3

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

28

99

41

 

41

246

63

 

128

2 053

84

 

1 532

22 133

284

 

1 729

24 532

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

40

202

36

 

42

254

73

 

136

1 809

93

 

1 444

24 580

282

 

1 662

26 845

308

2011

95

173

48

 

69

540

75

 

156

2 452

94

 

1 371

20 684

236

 

1 690

23 849

262

2008

101

249

63

 

88

334

98

 

168

1 629

116

 

1 432

22 150

276

 

1 789

24 362

324

2005

139

140

77

 

94

311

104

 

197

1 687

127

 

1 440

17 683

259

 

1 871

19 821

309

2002

188

621

65

 

169

495

135

 

172

1 972

111

 

1 334

18 005

231

 

1 862

21 093

350

1999

195

196

73

 

101

388

148

 

185

1 159

133

 

1 531

18 006

296

 

2 011

19 749

365