Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Plantskoleväxter 1999–2008. Areal, antal plantor och antal företag efter gröda

13a. Nursery plants 1999–2008. Area, amount and number of holdings by crop type

 

1999

 

2002

 

2005

 

2008

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

 

Friland

Cont

Totalt

Barrväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

23,2

2,3

25,5

 

21,7

4,4

26,1

 

19,3

3,1

22,4

 

14,7

2,7

17,4

Antal plantor (1 000-tal)

245

138

383

 

136

137

273

 

120

123

243

 

150

162

312

Antal företag

25

17

..

 

23

14

..

 

17

15

24

 

13

12

19

Bärbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

32,1

1,5

33,6

 

23,1

3,1

26,2

 

4,7

1,3

6,0

 

4,9

1,1

6,0

Antal plantor (1 000-tal)

236

86

322

 

203

105

308

 

46

72

118

 

36

75

111

Antal företag

21

16

..

 

15

14

..

 

8

15

18

 

8

12

18

Fruktträd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

77,8

3,1

80,9

 

55,1

8,4

63,5

 

86,2

5,1

91,3

 

70,2

4,8

75,0

Antal plantor (1 000-tal)

1 088

66

1 154

 

341

91

432

 

1 205

114

1 319

 

546

68

614

Antal företag

36

18

..

 

31

18

..

 

26

18

44

 

25

10

30

Häck- & landskapsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

43,8

0,5

44,3

 

33,9

1,3

35,2

 

36,0

1,0

37,0

 

29,0

0,8

29,8

Antal plantor (1 000-tal)

4 506

171

4 677

 

4 673

227

4 900

 

4 730

221

4 951

 

2 229

288

2 517

Antal företag

22

9

..

 

19

5

..

 

18

12

24

 

10

9

16

Jordgubbsplantor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

69,6

-

69,6

 

49,8

-

49,8

 

39,1

0,5

39,6

 

29,4

1,0

30,4

Antal plantor (1 000-tal)

7 062

-

7 062

 

4 694

-

4 694

 

5 265

..

..

 

2 566

..

..

Antal företag

33

-

33

 

23

-

23

 

16

..

..

 

15

..

..

Lövfällande träd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

198,1

4,4

202,5

 

137,2

10,2

147,4

 

136,2

3,3

139,5

 

140,4

4,8

145,2

Antal plantor (1 000-tal)

652

50

702

 

723

51

774

 

216

38

254

 

340

83

423

Antal företag

44

13

..

 

43

16

..

 

28

16

34

 

24

14

29

Perenner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

22,2

7,6

29,8

 

25,3

19,6

44,9

 

20,1

13,6

33,7

 

16,3

14,5

30,8

Antal plantor (1 000-tal)

2 353

3 371

5 724

 

1 505

4 606

6 111

 

2 591

3 086

5 677

 

2 016

3 735

5 751

Antal företag

31

30

..

 

30

31

..

 

28

38

56

 

20

23

39

Prydnadsbuskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

83,0

16,1

99,1

 

37,3

25,4

62,7

 

22,0

22,7

44,7

 

25,1

18,2

43,3

Antal plantor (1 000-tal)

1 638

995

2 633

 

709

1 195

1 904

 

373

1 328

1 701

 

404

1 166

1 570

Antal företag

44

36

..

 

37

32

..

 

22

30

45

 

19

24

36

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

20,7

1,3

22,0

 

23,2

3,4

26,6

 

9,9

3,0

12,9

 

3,9

1,0

4,9

Antal plantor (1 000-tal)

1 005

47

1 052

 

552

117

669

 

474

110

584

 

189

91

280

Antal företag

19

13

..

 

19

13

..

 

9

15

22

 

7

10

16

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal (ha)

45,3

3,1

48,4

 

28,0

4,3

32,3

 

19,4

1,7

21,1

 

85,1

2,0

87,1

Antal plantor (1 000-tal)

5 499

120

5 619

 

3 245

811

4 056

 

2 433

311

2 744

 

11 310

1 454

12 764

Antal företag

..

..

..

 

..

..

..

 

18

16

32

 

24

10

33

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsareal (ha)

615,8

39,9

655,7

 

434,6

80,1

514,7

 

392,9

55,3

448,2

 

419,0

50,9

469,9

Växthusyta (kvm)

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

Antal plantor (1 000-tal)

24 284

5 044

29 328

 

16 781

7 340

24 121

 

17 453

5 403

22 856

 

19 786

7 122

26 908

Antal företag

181

60

..

 

160

68

181

 

115

67

143

 

106

45

126


Anm. ”Areal” avser total frilandsareal använd för respektive gröda. Eftersom antalet företag som bedriver odling av plantskoleväxter är relativt litet, visar vi av sekretesskäl inte länsfördelningen för denna odling. ”Cont” är en förkortning för ”Container” (olika former av krukor och behållare).