Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Lökväxter i kruka 1999–2017. Yta, skörd och antal företag efter gröda

16. Potted bulbous plants 1999–2017. Area, amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Amaryllis

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 193

1 837

2 146

2 300

2 763

2 480

2 645

Antal företag

278

322

252

176

119

114

103

Hyacinter

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 245

7 325

7 671

6 439

6 598

6 474

6 875

Antal företag

..

259

195

134

91

92

83

Narcisser

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 686

2 461

3 091

3 050

7 230

4 990

5 757

Antal företag

150

173

142

98

74

89

87

Övriga lökväxter i kruka

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

942

1 450

1 517

1 412

928

1 157

933

Antal företag

67

90

87

55

50

53

58

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

12 066

13 072

14 425

13 201

17 518

15 102

16 211

Odlad växthusyta (kvm)

..

..

..

..

..

93 403

98 012

Antal företag

..

364

287

198

140

137

124