Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Lökväxter i kruka 2017. Skörd och antal företag efter län

17. Potted bulbous plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Amaryllis

 

Hyacinter

 

Narcisser

 

Övriga lökväxter i kruka

 

Totalt

Län

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
(1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

7

 

9

 

1 997

5

 

1 607

7

 

130

6

 

4 423

10

Uppsala

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands

391

5

 

808

4

 

407

4

 

81

4

 

1 687

6

Östergötlands

39

8

 

80

6

 

39

6

 

2

4

 

159

8

Jönköpings

6

3

 

41

3

 

..

..

 

..

..

 

60

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

161

5

 

934

4

 

431

3

 

..

..

 

1 535

5

Kalmar

4

7

 

14

6

 

6

6

 

..

..

 

24

7

Gotlands

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

264

5

 

..

..

 

468

5

Skåne

906

19

 

1 261

16

 

1 756

17

 

414

11

 

4 338

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

69

4

 

802

8

 

870

9

 

220

4

 

1 960

11

Västra Götalands

58

12

 

14

7

 

93

8

 

25

4

 

190

15

Värmlands

..

..

 

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Örebro

15

8

 

92

6

 

42

8

 

18

7

 

166

9

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

3

 

9

3

 

..

..

 

..

..

 

13

4

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

179

3

 

..

..

 

585

3

Västernorrlands

18

7

 

87

7

 

..

..

 

24

5

 

129

8

Jämtland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

5

3

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

11

4

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2 645

103

 

6 875

83

 

5 757

87

 

933

58

 

16 211

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2 480

114

 

6 474

92

 

4 990

89

 

1 157

53

 

15 102

137

2011

2 763

119

 

6 598

91

 

7 230

74

 

928

50

 

17 518

140

2008

2 300

176

 

6 439

134

 

3 050

98

 

1 412

55

 

13 201

198

2005

2 146

252

 

7 671

195

 

3 091

142

 

1 517

87

 

14 425

287

2002

1 837

322

 

7 325

259

 

2 461

173

 

1 450

90

 

13 072

364

1999

1 193

278

 

7 245

..

 

2 686

150

 

942

67

 

12 066

..