Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Kruk- och utplanteringsväxter 1999–2017. Skörd och antal företag efter gröda (lavendel–övrigt & diverse)

18b. Potted plants 1999–2017. Amount and number of holdings by crop

 

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Lavendel

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

..

186

376

Antal företag

..

..

..

..

..

2

75

Lobelia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 605

7 040

5 705

4 360

5 335

5 677

5 052

Antal företag

552

545

460

333

295

352

334

Marguerit

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 965

2 569

1 587

2 730

1 729

1 328

1 157

Antal företag

246

242

193

140

108

130

164

Njurvinda (Dichondra)

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

149

160

398

Antal företag

..

..

..

..

19

11

194

Pelargon

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

10 647

11 352

10 547

10 573

9 609

10 042

9 830

Antal företag

537

548

465

346

289

342

340

Penséer

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

20 758

23 891

21 978

17 603

19 432

24 304

24 470

Antal företag

533

522

455

324

261

318

307

Petunia (se anm.)

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

..

7 885

6 822

Antal företag

..

..

..

..

..

378

351

Primula

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

1 302

1 516

919

1 008

921

996

789

Antal företag

58

51

36

33

20

42

35

Rosor

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

..

58

29

Antal företag

..

..

..

..

..

45

27

Saintpaulia

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

2 463

2 099

1 600

796

1 192

536

477

Antal företag

27

26

24

17

16

20

15

Silverek

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

900

1 247

1 425

1 154

Antal företag

..

..

..

209

233

285

272

Snöflinga (Bacopa)

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

141

263

248

643

Antal företag

..

..

..

24

49

61

249

Stjärnöga (Osteospermum)

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

..

148

137

479

Antal företag

..

..

..

..

13

7

118

Tagetes

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

7 110

5 879

5 254

4 100

3 884

4 832

3 922

Antal företag

593

586

484

335

296

346

338

Verbena

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

..

..

..

88

201

638

852

Antal företag

..

..

..

13

54

39

184

Övrigt & diverse

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

32 344

35 227

33 440

18 514

11 490

5 968

9 271

Antal företag

..

..

..

..

..

238

323

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Skörd (1 000-tal krukor)

111 612

113 378

101 175

86 168

73 171

85 062

83 654

Antal företag

..

..

..

..

..

499

455


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.
Rubriken ”Petunia” inkluderar praktpetunia, surfinia, million bells etc.