Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(dahlia–gerbera)

19b. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Dahlia

 

Femtunga (Scaevola)

 

Fuchsia

 

Gerbera

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

60

15

 

19

10

 

21

10

 

-

-

Uppsala

5

6

 

..

..

 

5

5

 

-

-

Södermanlands

72

9

 

4

6

 

18

7

 

-

-

Östergötlands

19

14

 

17

15

 

10

16

 

-

-

Jönköpings

10

6

 

4

6

 

3

4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

4

 

1

5

 

4

8

 

-

-

Kalmar

2

6

 

2

9

 

4

11

 

-

-

Gotlands

..

..

 

..

..

 

1

4

 

-

-

Blekinge

..

..

 

5

7

 

4

7

 

..

..

Skåne

354

30

 

94

32

 

202

27

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

41

11

 

17

9

 

59

10

 

..

..

Västra Götalands

58

24

 

30

23

 

31

25

 

..

..

Värmlands

12

10

 

4

8

 

8

12

 

..

..

Örebro

9

10

 

3

7

 

8

8

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

3

6

 

5

5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9

10

 

3

11

 

3

8

 

-

-

Gävleborgs

12

9

 

17

8

 

14

9

 

..

..

Västernorrlands

19

12

 

6

11

 

4

12

 

..

..

Jämtland

6

7

 

..

..

 

1

3

 

-

-

Västerbottens

53

11

 

7

10

 

12

11

 

..

..

Norrbottens

11

11

 

1

7

 

2

11

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

763

214

 

241

195

 

421

213

 

33

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

544

53

 

94

13

 

469

212

 

..

..

2011

449

61

 

101

36

 

147

..

 

..

..

2008

127

..

 

15

4

 

214

..

 

..

..

2005

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

2002

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

1999

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.