Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19d. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(isbegonia–kornettblomma)

19d. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Isbegonia

 

Julstjärna

 

Kalanchoë

 

Kornettblomma
(Streptocarpus)

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

73

9

 

121

6

 

-

-

 

..

..

Uppsala

25

7

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Södermanlands

57

8

 

145

6

 

-

-

 

-

-

Östergötlands

324

18

 

10

3

 

-

-

 

5

4

Jönköpings

59

7

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

134

9

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Kalmar

39

13

 

14

5

 

-

-

 

-

-

Gotlands

..

..

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Blekinge

34

8

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Skåne

1 140

48

 

1 655

24

 

..

..

 

69

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

179

18

 

345

8

 

..

..

 

-

-

Västra Götalands

310

31

 

197

10

 

..

..

 

84

4

Värmlands

30

9

 

..

..

 

..

..

 

2

3

Örebro

66

10

 

15

3

 

-

-

 

..

..

Västmanlands

33

6

 

126

3

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15

11

 

..

..

 

-

-

 

2

3

Gävleborgs

10

6

 

..

..

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands

19

13

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Jämtland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

..

..

Västerbottens

25

11

 

28

3

 

-

-

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2 581

253

 

2 778

86

 

1 391

7

 

190

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2 813

273

 

3 344

95

 

2 266

10

 

138

4

2011

903

53

 

3 576

88

 

2 528

8

 

167

6

2008

577

36

 

5 669

118

 

6 387

20

 

197

9

2005

..

..

 

4 592

170

 

5 382

18

 

..

..

2002

..

..

 

6 112

224

 

3 934

26

 

..

..

1999

..

..

 

6 646

273

 

3 166

30

 

..

..


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.