Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Trädgårdsproduktion 2017

JO 33 SM 1801, korrigerad version 2018-06-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19e. Kruk- och utplanteringsväxter 2017. Skörd och antal företag efter län
(krysantemum–lobelia)

19e. Potted plants 2017. Amount and number of holdings by county

 

Krysantemum

 

Köksväxtplantor

 

Lavendel

 

Lobelia

Län

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

 

Skörd
 (1 000-tal krukor)

Antal
företag

Stockholms

..

..

 

131

15

 

3

4

 

413

20

Uppsala

..

..

 

20

9

 

..

..

 

26

8

Södermanlands

..

..

 

11

8

 

0

4

 

58

13

Östergötlands

1

3

 

33

14

 

6

5

 

82

22

Jönköpings

-

-

 

..

..

 

..

..

 

40

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

 

11

5

 

..

..

 

25

9

Kalmar

4

3

 

16

8

 

1

4

 

27

16

Gotlands

..

..

 

13

6

 

..

..

 

7

3

Blekinge

..

..

 

..

..

 

2

3

 

33

10

Skåne

1 041

15

 

1 164

33

 

78

12

 

2 563

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

286

3

 

162

6

 

261

4

 

578

20

Västra Götalands

14

3

 

194

25

 

6

10

 

166

40

Värmlands

..

..

 

11

5

 

..

..

 

69

12

Örebro

..

..

 

13

12

 

1

3

 

42

13

Västmanlands

-

-

 

..

..

 

..

..

 

57

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

 

25

9

 

1

4

 

57

15

Gävleborgs

-

-

 

7

6

 

2

3

 

57

11

Västernorrlands

..

..

 

11

8

 

3

3

 

196

15

Jämtland

-

-

 

8

6

 

..

..

 

17

6

Västerbottens

..

..

 

34

12

 

2

4

 

504

13

Norrbottens

-

-

 

25

13

 

0

3

 

34

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 419

43

 

1 904

211

 

376

75

 

5 052

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

1 861

33

 

2 534

210

 

186

2

 

5 677

352

2011

1 001

19

 

569

29

 

..

..

 

5 335

295

2008

3 749

25

 

879

21

 

..

..

 

4 360

333

2005

2 089

33

 

..

..

 

..

..

 

5 705

460

2002

2 506

36

 

..

..

 

..

..

 

7 040

545

1999

2 925

42

 

..

..

 

..

..

 

7 605

552


Anm. Kursiverad text i tabellen visar data som samlats in under rubriken ”Övriga krukväxter” på enkäten och därför kan antas vara något underskattade.